Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP VOS FASHION DIEST

Ondernemingsgegevens

VOS Fashion DIEST

Zoutstraat 1, 3290 Diest

info@vosfashion.be

0032/13/312.316

RPR: 0809.431.445

BE 0809.431.445

M&M Fashion BVBA, Zoutstraat 1, 3290 Diest, België 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van M&M Fashion bvba, een BVBA met maatschappelijke zetel te Zoutstraat 1, 3290 Diest, BTW BE 0809.431.445, RPR: 0809.431.445, (hierna “VOS Fashion DIEST”) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van VOS Fashion DIEST houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door VOS Fashion DIEST aanvaard zijn.

Om een bestelling te plaatsen, moet u meerderjarig zijn. Indien u nog minderjarig bent, mag u deze bestelling niet plaatsen. Dat moet dan gebeuren door uw ouders of uw wettelijke vertegenwoordiger. Ook eenieder die krachtens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de Site. Het raadplegen van de Site en de diensten die er worden aangeboden vallen onder de bevoegdheid van de wettelijke vertegenwoordiger. Die wettelijke vertegenwoordiger dient onderhavige bepalingen na te leven.

Iedere gebruiker die een aankoop wenst te verrichten, bevestigt een natuurlijk persoon, niet-handelaar en handelsbevoegd te zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

Verzendingskosten per land (overzeese gebieden niet inbegrepen):

Voor de verzendingstarieven van andere landen, gelieve contact op te nemen met info@vosfashion.be

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Tevens niet in de prijs inbegrepen zijn toeslagen zoals recupelbijdrage, en de kosten van levering. Deze bijkomende kosten worden in elk geval uitdrukkelijk vermeld op het bestelformulier, dus voor u de bestelling doorgeeft. Lees dit goed na.

VOS Fashion DIEST behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.


Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor de klanten die woonachtig zijn in de door VOS Fashion DIEST geselecteerde landen van levering. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden VOS Fashion DIEST niet. VOS Fashion DIEST is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. VOS Fashion DIEST is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. VOS Fashion DIEST heeft het recht fouten aan te passen, ook wanneer een bestelling al bevestigd zou zijn. In dat geval heeft de klant het recht te kiezen of hij van de aankoop afziet dan wel of hij deze bevestigt tegen de gecorrigeerde prijs of voorwaarde. Als de klant niet binnen de week laat weten dat hij de aankoop bevestigt, gaat VOS Fashion DIEST er van uit dat de klant van de aankoop afziet.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met VOS Fashion DIEST via info@vosfashion.be of op het nummer +32/13/312.316.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door VOS Fashion DIEST. VOS Fashion DIEST kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Na de verificatie van de voorraad en de mogelijkheid tot levering ontvangt de klant een expliciete bevestiging van zijn order in geval de desbetreffende artikelen nog voorradig zijn.

Online bestellingen kunnen geweigerd worden indien het product voor de online betaling reeds in de winkel verkocht is. De klant zal via een e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.

VOS Fashion DIEST is gerechtigd om –zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.


Artikel 4: Online aankopen

Alle producten op de webshop kunnen online aangekocht worden. U kan veilig betalen via onze aangeboden betaalmodi. De levering is steeds gratis voor een bestelling boven 75€ en dit voor België en de directe buurlanden Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland.

Kiest het gewenste product uit in de juiste maat. Voeg het toe aan het winkelmandje. Ga naar het winkelmandje. U krijgt een overzicht van de gekozen producten. Kiest op afrekenen. Vul de nodige gegevens in. Ga door naar de kassa. Ga naar de betalingsmodule en kies het betaalmiddel.

Voor elke van onderstaande betalingsmogelijkheden heeft de klant een kaartlezer/digipas nodig. Gelieve deze bij de hand te houden.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

• Maestro, Visa, Mastercard: betalen met kredietkaart is veilig. Dit gebeurt via een SSL-beveiligde server die kredietkaart gegevens beveiligd verstuurt. Op basis van kaartnummer, naam van de kaarthouder, vervaldatum en uw digipas kan de klant de betaling voltooien.

• Bankcontact, Mister cash: via bijna 90% van alle banken kan de Klant dankzij 3-D Secure , veilig online betalen. Op basis van kaartnummer, naam van de kaarthouder, vervaldatum en uw digipas kan de klant d betaling voltooien.

• via overschrijving op rekeningnummer BE51.0017.1522.8162 van M&M Fashion, Zoutstraat 1, 3290 Diest, België met vermelding van uw naam en het ordernummer.

Wanneer u via de website een bestelling plaatste en u een correct e-mailadres opgaf, ontvangt u een bevestiging dat uw bestelling goed hebben ontvangen.

De producten die via deze e-commerce website van worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door VOS Fashion DIEST.

VOS Fashion DIEST is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.


Artikel 5(a): Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd België, nabijgelegen buurlanden en de landen bepaald door VOS Fashion DIEST.

De verzendingskosten zijn aangegeven bij elk product en als volgt berekend:

Verzendingskosten per land (overzeese gebieden niet inbegrepen):

Voor de verzendingstarieven van andere landen, gelieve contact op te nemen met info@vosfashion.be

Daar ons orderverwerkingssysteem geen rekening kan houden met al deze criteria, is het mogelijk dat de leveringskostprijs hoger of lager is dan deze op de orderbevestiging. Dit wordt u dan binnen de zeven werkdagen meegedeeld.

Deze verzendkosten zijn tevens verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd of als een bestelling gedeeltelijk wordt geretourneerd.

Wanneer u alle stappen van bestelling en betaling succesvol hebt doorlopen en uw bestelling is aanvaard door VOS Fashion DIEST, doet VOS Fashion DIEST er alles aan om uw bestelling zo spoedig mogelijk te leveren. Een bestelling die op werkdagen voor 12u wordt geplaatst wordt in principe binnen 48uur geleverd in België. Voor andere landen kan de levertijd iets oplopen.

Een bestelling geplaatst tijdens een weekend wordt ten vroegste maandag verzonden.

In drukke periodes zoals de eindejaars periode of de solden is het mogelijk dat de leveringstermijnen iets oplopen.

Deze leveringstijd is louter indicatief: het niet respecteren van de leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding ten hoofde van VOS Fashion DIEST aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.

Het is mogelijk dat de klant toch een bevestiging heeft ontvangen van een product waarvan de voorraad uitgeput is. Het is ook mogelijk dat de levering door omstandigheden, waarvoor VOS Fashion DIEST geen fout treft, vertraging oploopt. Indien VOS Fashion DIEST niet levert binnen de afgesproken leveringstermijn of –wanneer geen leveringsdatum werd afgesproken- binnen de dertig dagen volgend op uw bestelling, heeft de klant het recht van de aankoop af te zien en terugbetaling te ontvangen, tenzij het product naar de klant onderweg is.

De levering gebeurt door Bpost. Wanneer de verwerking van uw pakje is afgerond, krijgt u een bevestigingsmail met een trackingnummer. Via dit nummer kan u uw pakje volgen op de website van Bpost.

Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Indien u niet thuis bent op het moment van de levering, zal Bpost een brief achterlaten. Met dit bewijs kan u uw pakket afhalen in het postkantoor of afhaalpunt vermeld op deze brief.

U kan er ook voor kiezen uw pakket af te halen in onze winkel. Check de openingsuren op onze website: www.vosfashion.be.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk schriftelijk worden gemeld aan VOS Fashion DIEST. De klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde producten niet conform met de overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, en/of met een fout en/of beschadiging), dient de klant dit binnen de 24uur na aflevering van de goederen schriftelijk te melden bij VOS Fashion DIEST. De klant dient vervolgens dit verkeerd of beschadigd product, binnen de 24uur na ontvangst, naar VOS Fashion DIEST terug te sturen onder vermelding van het gebrek. De retourkosten zijn ten laste van de klant.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de VOS Fashion DIEST was geboden.


[Artikel 5(b): Duur van de overeenkomst]

Een overeenkomst komt pas tot stand nadat de bestelling van de Klant door VOS Fashion DIEST per e-mail is bevestigd op het emailadres dat door de Klant werd meegedeeld.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van VOS Fashion DIEST.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van VOS Fashion DIEST te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij VOS Fashion DIEST.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst of de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Je kan de bestelling dan, zonder boete of opgave van reden, terugsturen.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. Ook raden wij u, voor uw eigen zekerheid, aan deze producten aangetekend terug te sturen. U kan ook altijd de goederen terugbrengen in de winkel (ook dit binnen de herroepingstermijn).

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant VOS Fashion DIEST, Zoutstraat 1, 3290 Diest, +32/13/312.316, info@vosfashion.be via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post, of per e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan VOS Fashion DIEST heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Fashion DIEST, Zoutstraat 1, 3290 Diest, +32/13/312.316, info@vosfashion.be. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt VOS Fashion DIEST zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden en waar de originele labels aan hangen, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

VOS Fashion DIEST zal volgende goederen in GEEN geval terugnemen:

• goederen die gedragen of gewassen zijn of tekenen hiervan vertonen.

• goederen die enig spoor van gebruik vertonen,

• goederen die bevuild of beschadigd zijn

• producten die geheel of gedeeltelijk versleten zijn

• schoenen met beschadigde zolen

• goederen waarvan onderdelen of accessoires ontbreken, onvolledige producten

• goederen waar de zichtbare labels of verzegelingen gebroken zijn

• goederen die op maat van de klant zijn gemaakt.

• goederen waaraan retouches voor of door de klant werden uitgevoerd

  • goederen aangekocht met korting worden NIET omgeruild of teruggenomen

• artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal VOS Fashion DIEST alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de kost voor de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat VOS Fashion DIEST op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan VOS Fashion DIEST wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door VOS Fashion DIEST geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

VOS Fashion DIEST betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.


Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar en geldt tot max 6 maanden na aankopen. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Gebreken die veroorzaakt zijn door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de gebruiker zelf of door derden), vallen niet onder de garantie en zijn dusdanig geen gebrek aan overeenstemming.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen met de VOS Fashion DIEST (via info@vosfashion.be) waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan VOS Fashion DIEST.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant VOS Fashion DIEST zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De gebruiker dient op een goed zichtbare wijze aan te duiden waar het artikel een gebrek vertoont. De garantiedienst van de verkoper zal vervolgens contact opnemen met de leverancier van de producten, die een beslissing neemt of een gebrek bestaat aan de producten die binnen de garantie valt. Indient dit niet het geval is, zullen de producten onhersteld worden terugbezorgd aan de gebruiker.

Schoenen moeten in paar worden teruggebracht en alle accessoires dienen mee te worden teruggebracht of teruggezonden. Schoenen moeten wegens de aard van deze producten aantoonbaar goed onderhouden zijn om onder garantie te kunnen vallen en schoenzolen vallen in elk geval buiten garantie, tenzij duidelijk is dat het gebrek aan de schoenzolen een productiefout betreft.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.


Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van VOS Fashion DIEST is bereikbaar op het telefoonnummer +32/13/312.316, via e-mail op info@vosfashion.be of per post op het volgende adres Zoutstraat 1, 3290 Diest, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover VOS Fashion DIEST beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt VOS Fashion DIEST zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, M&M Fashion bvba respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan M&M Fashion bvba, Zoutstraat 1, 3290 Diest, België, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot M&M Fashion bvba, Zoutstraat 1, 3290 Diest, België of info@vosfashion.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven of verhuren.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, VOS Fashion DIEST heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

VOS Fashion DIEST houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@vosfashion.be


Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door VOS Fashion DIEST om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van VOS Fashion DIEST. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

VOS Fashion DIEST kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Leuven bevoegd.


Artikel 17: UNIZO e-commerce label

VOS Fashion DIEST heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via www.unizo.be/e-commerce.


Artikel 18: Algemene bepalingen

Deze site is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de gebruiker over de activiteiten van VOS Fashion DIEST.

M&M Fashion bvba heet m.b.t. de toegang tot de site, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

VOS Fashion DIEST stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de site op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. VOS Fashion DIEST heeft echter op ieder ogenblik het recht de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of wegens enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

VOS Fashion DIEST kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meer bepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus noch eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat door de rechtbank als overmacht wordt aanzien. VOS Fashion DIEST draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade.


Artikel 20: Intellectuele eigendom:

Alle onderdelen van de site van VOS Fashion DIEST, zowel de visuele elementen als de geluidelementen, inclusief de daardoor gebruikte technologie, zijn beschermd door acteursrechten, merken of brevetten of meer algemeen door de wet op intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom van VOS Fashion DIEST.

Onverminderd de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten is reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze site verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van VOS Fashion DIEST.


BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan M&M Fashion bvba (VOS Fashion DIEST), Zoutstraat 1, 3290 Diest, België, +32/13/312.316, info@vosfashion.be :

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en):

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x